دلو 13 1401

کاپیسا: یک تن اربکی در نجراب کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برملیشه های اربکی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 12 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه پچغان اب برده حمله کردند ویک تن اربکی کشته شدند.

Related posts