دلو 13 1401

کاپیسا: ماین در تگاب،3 عسکر دشمن را هلاک ساخت

به اساس خبر،یک تانگ زرهدار اردوی اجیر در منطقه تترخیل ولسوالی تکاب ولایت کاپیسا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و3 عسکر دران کشته شدند.

Related posts