دلو 18 1401

کاپیسا: ماین درنجراب 2 عسکر دشمن را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 2 بجه دیشب درمنطقه پچغان صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

Related posts