دلو 12 1401

کاپیسا: درحمله بریک پوسته در نجراب ، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز با هشتاد دو صورت گرفت که در اثران، 2 عسکردشمن کشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts