دلو 14 1401

کابل: 5 عسکر در سروبی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در منطقه تیزین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز آغاز گردید، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، یک عسکرکشته و4 تن دیگر زخمی شدند وشمار از وسائط دشمن نیز تخریب گردید.

خبرمی افزاید، عساکردشمن بر مواضع مجاهدین درمناطق چاک غره وسسوبی حمله تعرضی انجام دادند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات ، پای به فرار نهادند.

Related posts