دلو 09 1401

کابل: یک رینجر پولیس در موسهی شکارماین گردید

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه رحمت آباد ولسوالی موسهی ولایت کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب وبه نسرنشینان آن تلفات وارد گردید.

Related posts