دلو 13 1401

کابل: یک حمله تعرضی دشمن در سروبی دفع گردید و8 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک حمله تعرضی دشمن را در ولسوالی سروبی ولایت کابل دفع کردند.

عساکر دشمن ساعت 12 ظهر امروز درمنطقه شاه عالم قل جگدلک بر مواضع مجاهدین حمله وسیع تعرضی را براه انداختند که با مقاومت شدیدی روبرو گردید، نبرد مدت 2:30 ادامه یافت که در نتیجه ان، 8 عسکر دشمن کشته وزخمی شدند و2 تانگ زرهدار دشمن جداگانه شکار ماین گردید وکاملا نابود گردید.

همچنان ساعت 6 عصر دیروز نیز بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی انجام دادند که بعد از مقاومت شدید مجاهدین، قوای دشمن عقب نشینی نمود واز منطقه فرار کردند.

Related posts