دلو 14 1401

کابل: دگروال امیرمحمد استاد اکادمی پولیس در پغمان به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی دگروال امیرمحمد استاد اکادمی پولیس را در منطقه ارغندی ولسوالی پغمان ولایت کابل به قتل رساندند.

دگروال یاد شده ساعت 12 بجه دیشب طی یک حمله چریکی کشته شد.

دگروال امیر محمد هنگام اشغال کشور توسط روس ها، به رتبه دگروالی کار میکرد،واکنون در لشگرگان مرکز ولایت هلمند  پولیس اداره مزدور را آموزش میداد، وی دو ماه قبل توسط اداره کابل به کشور چین نیز فرستاده شده بود.

Related posts