دلو 13 1401

کابل: درانفجار یک ماین، 3 کارمند اداره جاسوسی دشمن کشته شدند

به اساس خبر، دراثریک انفجار در قلب شهر کابل بریک عراده موتر کارمندان اداره به اصطلاح امنیت ملی ، 3 کارمند آن اداره کشته شدند.

انفجار ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز در حوزه هشتم درمنطقه قلعه خندق صورت گرفت ودر حادثه موتر نیز تخریب گردید.

Related posts