دلو 09 1401

کابل: دراثر حمله بر کاروان دشمن در سروبی، 6 تانگ نابود و13 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر گزمه وکاروان دشمن در منطقه دبیلی وسوری تیگه ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

ومتعاقبا کارمندان به اصطلاح امنیت ملی غرض کمک روان ساحه بودند که تحت حملات مجاهدین قرار داده شدند.

نبرد ساعت 6 صبح دیروز صورت گرفت وتا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، 2 تانگ نابود گردید و4 تانگ نیمه نابود گردید و7 عسکر ویک کارمند امنیت کشته شدند و3 عسکر 2 کارمند امنیت زخمی شدند.

ولله الحمد در این نبرد طولانی به مجاهدین هیچ نوع آسیبی نرسیده است.

Related posts