دلو 14 1401

کابل: دراثر انفجار بریک رینجر در موسهی، 3 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه قلعه عبدالروف ولسوالی موسهی ولایت کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و3 تن پولیس دران کشته شدند.

Related posts