دلو 09 1401

کابل: دراثریک انفجار در موسهی، 2 کارمند امنیت کشته شدند

به اساس خبر، کارمندان اداره به اصطلاح امنیت ملی  در منطقه سنگ نوشته ولسوالیم وسهی ولایت کابل شکار ماین گردیدند.

انفجار ساعت 9 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 تن آنان بهلاکت رسیدند.

Related posts