دلو 13 1401

کابل: بر موتر والی نام نهاد ولایت ننگرهار درسروبی حمله صورت گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر موتر والی نام نهاد ولایت ننگرهار در ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.
حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه بند آن ولسوالی بالای موتر ” قندزی” والی که جدیدا برای ولایت ننگرهار معرفی گردیده بود، صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که در نتیجه ان، 2 موتر تانکر دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts