دلو 12 1401

پیام تعزیت و بیعت کمیسیون امور منطقوی شهداء، ایتام و معیوبین

اعضای مرکزی و نمایندگان ولایتی کمیسیون امور منطقوی شهداء، ایتام و معیوبین مراتب تعزیت خود دربارهء وفات مرحوم امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله به تمام مسلمانان، مجاهدین و خصوصاً خانوادهء آن مرحوم تسلیت ابراز میداریم.

من بحیث مسئول کمیسیون امور منطقوی شهداء، ایتام و معیوبین بشمول تمام اعضای مرکزی و نمایندگان ولایتی بیعت خودمان را با امیر منتخب عالیقدر ملا اختر محمد منصور اعلام میداریم. همانگونه که در زمان حیات مرحوم امیر المومنین از جناب ایشان اطاعت می نمودیم، اکنون نیز در تمام اموراشت شرعی از منصور صاحب اطاعت و حمایت کامل خواهیم کرد.

مولوی عبدالحکیم حقانی

مسئول امور منطقوی شهداء، ایتام و معیوبینبللببل

Related posts