دلو 13 1401

پیام تسلیت حضرت احمد امین مجددی سجاده نشین خانقاه عالیه نقشبندیه قلعه جواد

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدالمر سلین

وعلی آله واصحا به اجمین قال تبارک وتعالی فی کتابه المجید

کل نفس ذائقة الموت کل شی ٍء هالک الا وجهه

ربنا افرغ علینا صبراًوتو فنا مسلمین

ازتوشعات وذرائع ابلاغ ازوفات حسرت آیات مجاهد کبیر خادم اسلام ملا صاحب محمد عمر مجاهد اطلاع یافتیم خداوندج درجات ایشانراعالی نموده جنت الفردوس مقام شان نموده ودیدار خداوندج نصیب شان باد ایشان خدمات وقربانی که برای حاکمیت قرآن وتمامیت ارضی استقلال کشور عزیزافغانستا نموده بودند تایوم القیامة بیاد خواهد بود.

فقیربه حیث سجاده نشین خانقاه عالیه نقشبندیه مجددیه عمریه ازطرف خویش و خلفای عزام وعلماکرام وتمام منسوبین خانقاه مبارکه به اهل فامیل محترم شان وپیروان شان تسلیت عرض میکنم

خدمت قربانی برای نفاذشریعت محمدی حاکمیت قرآن استقلال تمامیت ارضی بالای هرفرد مسلمان فرض است اما این خدمت این ایثارنتیجه وقت خواهد داد که همه مسلمانان جهان عموماْ ومسلمانان افغانستان خصوصاْ عمل به آیة مبارکه (واعتصموا بحبل الله جمی ًعا ولا تفرقوا ) نموده در هرقدم در هر حالت در هر جا متفق ومتحد باشند

خداوند ج اهل فامیل محترم وپیرو راه شانرا صبر جمیل عطا نما ئید. آمین 

حضرت احمد امین مجددی 

سجاده نشین 

خانقاه عالیه نقشبندیه مجددیه قلعه جواد کابل افغانستان

Related posts