دلو 12 1401

پکتیکا:10 عسکر درنکه کشته وقوای با شکست مواجه شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برقوای عملیاتی دشمن در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا حمله کردند.

قوای دشمن ساعت یک بعد ازظهر دیروز به منطقه آمدند ودرمناطق صدق، اندل خیل وجنت خیل مورد حمله قرار داده شد، نبرد 5 ساعت ادامه یافت که در نتیجه ان، 10 عسکر دشمن کشته و8 تن دیگر مرگبار زخمی شدندو جسد یک عسکر تاکنون درمنطقه باقی مانده است.

خبرمیگوید که مقادیری از سلاح مهمات نیز بدست مجاهدین غنیمت افتیده است.

قابل ذکر است که ولسوالی نکه از 5 سال دینسو تحت کنترول مجاهدین میباشد وقوای اشغالگر واجیرداخلی شان چندین بار تلاش کردند که آن ولسوالی را دوباره تصروف شوند اما نتوانیستند ودر هر عملیات شان تلفات سنگین جانی ومالی را متحمل شدند وبه مرکز ولایت فرار کردند.

Related posts