دلو 13 1401

پکتیکا: 3 عسکر در اروگون کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برعساکر اردوی اجیر در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله ساعت 3 بعد ازظهر دیروز درمنطقه سره کچ صورت گرفت که دراثران، 3 عسکر مزدور بهلاکت رسیدند.

Related posts