دلو 13 1401

پکتیکا: 1 موتر در اورگون تخریب و4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک کاروان دشمن در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه سره کچ صورت گرفت که دراثران، یک موتر محاربوط دشمن تخریب و4 عسکردران کشته شدند.

Related posts