دلو 13 1401

پکتیکا: 1 عراده رینجر در خیر کوت تخریب و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر در نزدیک مرکز ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک عراده رینجر تخریب گردید.

Related posts