دلو 09 1401

پکتیکا: 1 رینجر در اروگون تخریب و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت دیروز صورت گرفت، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران کشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts