دلو 18 1401

پکتیکا: 1 تانگ در گومل تخریب و5 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه دشمن درمنطقه بندر ولسوالی گومل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز بعد ازیک انفجار صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و5 عسکرکشته و3 تن دیگرزخمی شدند.

Related posts