دلو 18 1401

پکتیکا: یک گزمه دشمن در یحی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز درمنطقه حاجیان صورت گرفت که دراثران،  به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts