دلو 14 1401

پکتیکا: یک گزمه دشمن در اورگون مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه دشمن درمنطقه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

خبرمی افزاید، درپایان عساکردشمن غرض نجات شان بالای منطقه آتش کشودند  که درنتیجه ان، یک خانم شهید ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts