دلو 12 1401

پکتیکا: یک پوسته دشمن در گیان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته امنیتی دشمن در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر دیروز درمنطقه ولی واست صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts