دلو 13 1401

پکتیکا: گزمه های دشمن در اورگون مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برگزمه های دشمن در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله نخست درمنطقه پیرکوتی وبار دیگر درمنطقه شیخان بر عساکردشمن صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts