دلو 14 1401

پکتیکا: مقر ولسوالی گومل با هفتاد پنج کوبیده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی مقر ولسوالی گومل ولایت پکتیکا را مورد حمله راکتی قرار دادند.

حمله ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت ودقیقا 6 مرمی هفتاد پنج به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts