دلو 13 1401

پکتیا: 5 عسکر کماندو در چمکنی کشته شدند و هلیکوپتر دشمن مورد اصابت قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن درمنطقه لوره ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کرده لند.

این حمله دیروز بر تانگ های دشمن که باحمایت قوای هوایی برموضع مجاهدین حمله تعرضی نمودند، صورت گرفت که دراثران، 5 عسکردشمن کشته شدند.

خبرمی افزاید، یک فروند هلیکوپتر جنگی دشمن مورد اصابت قرارگرفت وبا سرعت زیاد خود را به قرارگاه دشمن رساند ونشست اضطراری نمود.

Related posts