دلو 13 1401

پکتیا: 3 عسکر در زرمت کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه پیاده اردوی اجیر درمنطقه گلداد خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی شدند.

Related posts