دلو 13 1401

پکتیا: 3 تن اربکی در پتان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 3 تن اربکی در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده هریک میکائیل ورحمن فرزندان غزنی گل ولاهور فرزند زمیرخان دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند

Related posts