دلو 13 1401

پکتیا: 2 تانگ و2 رینجر در زرمت تخریب و3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک کاروان قوای دشمن در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروزدر منطقه زاو صورت گرفت، وتا ناوقت ادامه یافت که در نتیجه آن، 3 عسکرکشته و3 تن دیگر زخمی شدند و2 تانگ و2 رینجر دشمن نیز تخریب گردید.

خبرمیگوید که دراثر آتش متقابل دشمن دریک منطق دورافتیده یک تن ملکی نیز به شهادت رسیده است.، انالله وانا اليه راجعون.

Related posts