دلو 14 1401

پکتیا: یک گزمه دشمن در لجه منگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در مربوطات ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts