دلو 13 1401

پکتیا: یک گزمه دشمن درنزدیک گردیز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله حوالی شام دیروز درمنطقه قلعه ساده صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید و2 عسکردران زخمی شدند.

Related posts