دلو 13 1401

پکتیا: یک گزمه دشمن درنزدیک گردیز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن درنزدیک شهر گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.
حمله شام دیروزدرمنطقه ابراهیم خیل صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
2015-05-31

Related posts