دلو 14 1401

پکتیا: یک پوسته دشمن در جاجی اریوب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته پولیس درمنطقه احمد خیل ولسوالی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله ساعت 9 صبح امرووز صورت گرفت که دراثران، برعلاوه از خساره اساختمان پوسته، یک دهشکه دشمن نیز تخریب گردید.

Related posts