دلو 13 1401

پکتیا: یک قطار دشمن در چمکنی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک کاروان دشمن در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله چاشت امروز درمناطق بوتان ولوری صورت گرفت وتا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts