دلو 18 1401

پکتیا: یک رینجر اردوی اجیر در نزدیک گردیز شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در منطقه قلعه ساده نزدیک مرکز ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار شام دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر مزدور دان کشته ورینجر تخریب گردید.

Related posts