دلو 14 1401

پکتیا: یک تن پولیس در گردیز با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی یک تن پولیس را در منطقه ابراهیم خیل مربوطات گردیز مرکزولایت پکتیا هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

پولیس یاد شده ساعت 4 وسی دقیقه بعد ازظهر امروز هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts