دلو 12 1401

پکتیا: یک تن پولیس در گردیز، با ضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، یک تن پولیس در منطقه تیره نزدیک گردیز مرکز ولایت پکتیا هدف سلاح نوع درازکوف قرارگرفت.

پولیس یاد شده ساعت 9 صبح امروز هدف قرار داده شد وجابجا کشته شد.

Related posts