دلو 09 1401

پکتیا: یک تن اربکی در جاجی اریوب کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا به قتل رساندند.

اربکی یاد شده ناوقت دیروز درمنطقه علی خیل بهلاکت رسید.

Related posts