دلو 09 1401

پکتیا: یک تانگ در لجه منگل تخریب و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک کاروان دشمن در مربوطات ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت ویک تانگ کاروان دشمن نیز درجریان نبرد، منفجر گردید که دراثران، تانگ نابود گردید و2 عسکردران کشته شدند.

Related posts