دلو 14 1401

پکتیا: کمپاین دشمن در شواک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کمپاین دشمن در ولسوالی شواک ولایت پکتیا حمله راکتی نمودند.

حمله صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts