دلو 09 1401

پکتیا: وقوع یک درگیری با دشمن در جاجی اریوب

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 8 صبح امروز درمنطقه علی خیل هنگامی صورت گرفت که بر مواضع مجاهدین حمله کردند وبا مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند و5 عسکر دران کشته ومتباقی پای به فرار نهادند. 2 بکسه مرمی پیکا نیز بدست نجاهدین غنیمت افتید.

Related posts