دلو 09 1401

پکتیا: مقر ولسوالی چمکنی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا 2 موشک شلیک نمودند.

حمله ساعت 9 وسی دقیقه صبح دیروز صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts