دلو 12 1401

پکتیا: مقر ولسوالی میرزکه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت ومدت زیادی ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts