دلو 09 1401

پکتیا: مقر ولسوالی جانی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی جانی خیل وپوسته های امنیتی ان حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts