دلو 10 1401

پکتیا: مقر ولسوالی جاجی اریوب مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقر ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts