دلو 14 1401

پکتیا: مقر ولسوالی احمد خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر مقر ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

Related posts