دلو 14 1401

پکتیا: مقر ولسوالی احمد خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر مقر ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا حمله کردند.
حمله ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان ولسوالی خساره مند گردید واما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts