دلو 13 1401

پکتیا: ماین در وزی جدران 2 تن پولیس را کشت

به اساس خبر، یک گزمه پیاده پولیس اداره مزدور در ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 صبح امروز درمنطقه میتی صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس کشته شدند.

Related posts