دلو 14 1401

پکتیا: ماین در سیدکرم عساکردشمن را هدف قرار داد

به اساس خبر، عساکر پیاده اردوی اجیر در نزدیک بدم کندی ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا شکار ماین گردیدند.

انفجار ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts